You are here

Конвектор - печка SAPIR SP 1974 B, 2000W, 3 степени, Предпазител